Turistička zajednica grada Skradina

Kontakt:

Turistička zajednica grada Skradina

Trg Male Gospe 3

22222 Skradin

Tel: +385 (0)22 771 329

Fax: +385 (0)22 771 329

Damir Nakić

Direktor/ Director