Turistička zajednica grada Skradina

Kontakt:

Turistička zajednica grada Skradina

Trg Male Gospe 2

22222 Skradin

Tel/Fax: +385 (0)22 771 329

Bernarda Marasović

Direktorica