FOTO: IVO BIOČINA, JU PRIRODA
Prukljansko jezero

Drugo po veličini jezero u Hrvatskoj

Značajni krajobraz Krka od skradinskog mosta do ušća je zaštićen od rujna 1968. godine. Posebno vrijedni dijelovi ovog prostora su Grad Skradin, Prukljansko jezero i kanal Sv. Josipa, na koji se nadovezuje Šibenski zaljev.

Četiri kilometra nizvodno od grada Skradina, nalazi se Prukljansko jezero, drugo po veličini jezero u Hrvatskoj (11,5 km2). Prukljan kakvog danas poznajemo oblikovan je početkom holocena, prije 10000 godina, kada se razina mora podigla za 100 metara. Po morfologiji i genezi ovaj je lokalitet tipičan rijas – potopljeni donji dio riječne doline, važno obitavalište brojnih vrsta školjkaša, vodozemaca, gmazova, a na jezeru su zabilježene i 153 vrste ptica.

Na Prukljanskom jezeru nalazi se mali otok Stipanac, koji je u rimsko vrijeme bio povezan s kopnom uz pomoć nasipa. Danas je nasip pod vodom, ali se dobro vidi. Uz Stipanac je vezana legenda o okrutnom Gavanu, gospodaru čitava kraja, koji je živio na otočiću. Zbog zloće i oholosti, gospodar je s dvorima završio na dnu jezera.

Na otoku se nalaze i ostaci romaničke crkve sv. Stjepana, a na čitavom prostoru Prukljana brojni su tragovi drevne naseljenosti, od kamenih ulomaka iz srednjeg paleolitika i starijeg nolitika, do antičkih ostataka villae rusticae, rimskog vodovoda i ruševine starokršćanske bazilike.