Srednjovjekovna utvrda Turina u Skradinu sagrađena je na ostacima pretpovijesne liburnske gradine, u vrijeme vladavine bana Pavla I Šubića Bribirskog (1273.-1312.), čije je sjedište bilo u Skradinu.