FOTO: JU NP KRKA
Hidroelektrana Krka

Prva hidroelektrana u svijetu priključena na cjeloviti elektroenergetski sustav

Na lijevoj strani rijeke Krke, podno Skradinskog buka, nalaze se ostaci ruševine prve hrvatske hidroelektrane. Hidroelektrana „Krka“, poznata i pod imenom Jaruga, izgrađena je i puštena u pogon 28.08.1895. godine i to samo dana nakon puštanja u pogon prve hidroelektrane na izmjeničnu struju na rijeci Niagari. Za oba projekta hidroelektrana zaslužan je Nikola Tesla.

Hidrocentrala Krka sagrađena je radi postavljanja električne rasvjete u Šibeniku koji ju je, zahvaljujući poslovnim partnerima i graditeljima hidrocentrale Anti Šupuku (tadašnjem šibenskom gradonačelniku) i inženjeru Vjekoslavu Meichsneru, dobio prije brojnih europskih gradova.