Grad Skradin tipičan je romantični mediteranski grad koji karakteriziraju elementi srednjovjekovnog graditeljstva primjereni dalmatinskim urbanim cjelinama, s popločanim uskim ulicama, prolazima i voltima. Cijela gradska jezgra zaštićeni je spomenik kulture, a u njoj se nalaze kuće šarenih fasada izgrađene u 18. i 19. stoljeću pod utjecajima venecijanskog stila. Jednostavna gradska struktura definirana je dugačkom glavnom ulicom, uz okomito postavljene poprečne ulice. Na južnome je kraju glavne ulice Trg Male Gospe s kasnobaroknom župnom crkvom Rođenja Blažene Djevice Marije, Župnim dvorom i gradskom vijećnicom. Na brežuljku iznad Skradina nalaze se ostaci skradinskog kaštela, poznatog kao utvrda Turina ili tvrđava bana Pavla Šubića Bribirskog.

Nadžupsko-opatski dvor

Nadžupsko-opatski dvor često se ističe kao najljepša skradinska građevina. On je muzejska riznica sakralnog i etnografskog blaga jer sadrži cijeli niz vrijednih umjetničkih slika, ulja na platnu iz 17. i 18. stoljeća, te zbirku brokantnog crkvenog ruha i crkvene liturgijske ornamentike, kaleža, relikvijara i monstranci, sa visokovrijednom knjižnicom.

Crkva Rođenja Blažene Djevice Marije

Barokna stolna crkva Rođenja Blažene Djevice Marije, koja dominira središnjim gradskim trgom, izgrađena je na ruševinama jedne od džamija koju je turska vlast izgradila na temeljima stare predromaničke crkve srušene u vrijeme turske vladavine u Skradinu (1522. – 1683.) Dolaskom Venecije na vlast započelo se s izgradnjom nove katedralne crkve, koju je velikim djelom financirala Mletačka Republika. Jednobrodna crkva kasnobarokno-klasicističkog stila je izgrađena i posvećena kao katedrala 16. travnja 1758. godine.

U crkvu su 1776. godine ugrađene orgulje Nakićeve škole, a sagradio ih je talijanski graditelj Francesco Dacci. Zbog svoje izuzetno visoke umjetničke vrijednosti, proglašene su državnim kulturnim dobrom.

Jedna od skradinskih zanimljivosti je i kampanel (crkveni zvonik), koji nije podignut uz crkvu Male Gospe već je zbog svoje težine izgrađen (1872.) na najbližoj litici, udaljenoj približno 60 m od crkve izgrađene na mekom, močvarnom terenu. Podnožje zvonika je ukošeno, a zvonik ima četiri kata s malim otvorima romaničkog oblika na svakom katu, i završava lađom širokih bifora i zidanom kupolom u obliku lukovice.

Crkva sv. Jeronima

Na prostoru istočno od crkve Rođenja Blažene Djevice Marije, izvan grada uz obalu, nalazi se crkva sv. Jeronima i groblje. Crkva potječe iz 16. st., s reljefom na pročelju. Turci su je porušili, ali je 100 godina kasnije bila obnovljena. Prema natpisu s ploče iznad vrata, obnova je izvršena za vrijeme biskupa Antuna Trevisana u drugoj polovici 18. st. Na mjestu gdje se nalazi groblje, redovnice sv. Klare imale su svoj samostan. I jedna i druga crkva (sv. Marije i sv. Jeronima) nalaze se pod zaštitom Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika i kulture Split od 1974. godine.

Crkva sv. Spiridona

Pravoslavna crkva sv. Spiridona sagrađena je 1876. godine, u neogotičkom stilu, u istočnom dijelu naselja. Uz doprinose vjernika, glavninu sredstava za gradnju crkve dala je austrijska vlada i car Franjo Josip I. Crkva se ističe brojnim ikonama i ikonostasom Rapsomanikija s Krfa iz 18. st.

Crkva sv. Petke

Pravoslavna crkva sv. Petke sagrađena je 1895. godine, a nalazi se na brdašcu zapadno od grada, gdje je smješteno i pravoslavno groblje koje datira iz 19. stoljeća. Crkva je opustošena u drugom svjetskom ratu, a njene ikone su prenesene u novu crkvu sv. Spiridona.