PHOTO: SHUTTERSTOCK
Nacionalni park Krka

Nacionalni park Krka obuhvaća područje uz rijeku Krku koja teče dubokim i živopisnim kanjonom dugim više od 75 km te tvori bučne slapove, poput veličanstvenog Roškog slapa i fantastičnog Skradinskog buka (45,7m), najvećih sedrenih kaskada u Europi.

U parku se nalaze dva izuzetna spomenika kulture: samostan Visovac i manastir Krka. Otok Visovac smješten je usred Visovačkog jezera, gdje je zelena voda stvorila kršku visoravan iznjedrivši harmoničan spoj prirodne i povijesne baštine. Prvi se puta spominje u dokumentima iz 14. stoljeća, a franjevci su se tu nastanili oko 1455., kada su ga i proširili te se počeli baviti znanošću i obrazovanjem. Sagradili su crkvu, a 1576. i samostan.

Otok, kojeg su redovnici tijekom stoljeća marljivim radom pretvorili u šarmantno naselje puno stabala, šarolikog cvijeća, voća i povrća, uvijek iznova jednako neodoljivo privlači brojne hodočasnike, kao i turiste.

Fotogalerija

Posjetite u blizini...